Tempat-Tempat Paling Seram di Dunia

Pengebumian Stull, Kansas
Dikabarkan menjad! $alah $atu dar!pada tujuh gerbang ke Neraka, perkuburan !n! pa$t! boleh membuat anda menggigil. Tempat !n! juga d!anggap $ebaga! makam pemuja setan. Ada khabar angin mengatakan bahawa iblis yang memegang mahkamah bag! mereka yang dikebumikan d! sini.

Bandar Hantu Fengdu, China

Bandar !n! d!$ebut bandar hantu dan d!katakan menjad! persimpangan antara bum! dan dun!a la!n d! mana setan merebut nyawa. Fengdu dihiasi dengan patung aneh yang menggambarkan berbaga! penyiksaan yang ada. Pengunjung yang datang dan bersikap ba!k akan dihargai dengan baik. Sebaliknya j!ka anda berbuat kejahatan akan dihargai dengan kejahatan yang mengerikan dan menyeksa.

Helltown, Ohio

Bandar !n! d!$ebut bandar neraka $ebab banyak jalan dengan turunan tajam dan bukit yang curam. Di $ana juga banyak penampakan hantu d! kawa$an perkuburan. Helltown menjad! tempat persembunyian pesakit rumah $ak!t j!wa yang kabur dan $elalu menjelajah ke dalam hutan untuk mencar! mangsa.Lokasi ter$ebut juga $er!ng dijadikan tempat melakukan ritual aneh.

Penginapan Skirrid, Eropa

Penginapan yang terletak d! Llanfihangel Crucorney, Wales, !n! adalah tempat pal!ng berhantu d! Eropah. Menurut legenda, awalnya bangunan !n! adalah beka$ bangunan mahkamah. Ada leb!h dar! 180 0rang yang dihukum gantung pada abad 12-17. Hantu d! $!n! kerap mengganggu pengunjung. Mereka diganggu dengan cara dicekik, gelas terbang dalam hotel bahkan ada pengunjung yang mendapat beka$ jeratan tali d! lehernya.

Humberstone dan La Noria, Chile

Dua kota lombong d! Chile !n! ditinggalkan beg!tu $aja 0leh masyarakatnya. Banyak pekerja tambang yang menjad! budak dan mendapat perlakuan kasar. Bandar !n! menjad! mengerikan kerana banyak 0rang mat! d! $ana yang bangkit dan berjalan d! malam hari. Banyak juga pengebumian yang terbuka, anda t!dak hanya mel!hat kuburan mela!nkan mayatnya sekaligus.

La Isla De La Munecas, Mexico

Di pulau !n! anda akan menemui banyak boneka dengan keadaan mengerikan. Boneka !tu digantung dengan keadaan cacat. Konon, $eorang lelaki bernama Don Julian Santana bertapa d! pulau ini. Lalu d!a menemui mayat gad!$ muda yang tenggelam d! $alah $atu terusan d! pulau itu.
Untuk menenangkan rohnya, !a menggantung boneka $upaya rohnya t!dak menggangu keh!dupan Don. Ironinya, Don juga ditemui mat! d! l0ka$! d! mana gad!$ !tu dulunya tenggelam.

Catacombs, Paris


Tempat !n! adalah pemakaman umum yang berada d! terowong bawah tanah. Pengebumian yang dibina pada 1787 !n! menyimpan $ebanyak 6-7 juta mayat 0rang Perancis dan $udah disimpan hamp!r $elama 30 tahun. Cara menguburkannya pun kurang berperikemanusiaan, kerana kerangka manu$!a disusun beg!tu $aja $eh!ngga membentuk $epert! hiasan dinding.

Woodchester mansion, Eropa

Sayangnya pr0$e$ pemb!naan !n! terhenti kerana pemiliknya men!nggal pada 1873. Yang menyeramkan, pr0$e$ pemb!naan bangunan !n! memakan tujuh pekerja dalam kemalangan t!dak wajar. Akhirnya tempat !tu ditinggal 0leh pekerja lain. Di kawa$an perumahan !tu $er!ng terdengar $uara misteri, penampakan tentera, gad!$ kec!l $erta $uara ratapan.

Museum Tuol Sleng Genocide, Kamboja

Dulunya tempat !n! adalah penjara untuk menyeksa dan membunuh tahanan pada rejim Khmer Merah.Sekitar 14.000 warga Kemboja yang tewa$ dalam bangunan ini. Untuk mengenang peristiwa mengenaskan tersebut, l0ka$! !n! dijadikan muzium. Bangunan, benda peninggalan $erta foto k0rban juga dipamerkan dalam muzium itu.

Hutan bunuh d!r! Aokigahara, Jepun

Hutan !n! $er!ng dijadikan tempat bunuh d!r! warga Jepun. Sejak tahun 1950-an tercatat ada leb!h dar! 500 ke$ bunuh d!r! d! Aokigahara. Di abad 19, banyak 0rang yang t!dak boleh menyara keluarganya lalu memutuskan bunuh d!r! d! sana. Konon mayat-mayat ter$ebut boleh berpindah $end!r! $ecara misteri. Meski menyeramkan, l0ka$! !n! $er!ng dijadikan objek pelancongan.

Labels: Aneh, Misteri

Thanks for reading Tempat-Tempat Paling Seram di Dunia. Please share...!

0 Comment for "Tempat-Tempat Paling Seram di Dunia"

Back To Top